🇷🇺 🇦🇿 Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə nümunələri

Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə üzrə yerinə yetirilmiş işlərimizdən nümunələri təqdim edirik. Tərcüməçilərimizin peşəkarlığına əmin olmaq üçün təhlil edə bilərsiz.

Специалисты утверждают, что, она содержится, по крайней мере, в половине всех пищевых продуктов. Не случайно по объему производства лимонная кислота является одним из главных продуктов микробного синтеза, и мировой объем ее производства достигает 1,6 млн тонн в год, Объем рынка лимонной кислоты в России в 2017 г. составил 47 835,5 тн или $ 46 261,4 тыс.

Лимонная кислота (Е330) обладает наиболее мягким и приятным вкусом по сравнению с другими пищевыми кислотами, благодаря чему находит самое широкое применение в пищевой промышленности. Главными ее потребителями являются производители напитков (газированных, негазированных безалкогольных и алкогольных, соков и нектаров; здесь она используется как регулятор кислотности, а также с целью придания напиткам приятного и освежающего вкуса) и кондитерских изделий. Помимо самой лимонной кислоты широкое распространение получили ее соли (цитраты — это цитрат натрия и.др) Цитрат натрия Е331, или лимоннокислый натрий, например, относится к вкусовым веществам и задействован при производстве плавленых сыров сгущенного молока и мармелада, при производстве детских сухих продуктов на молочной основе лимоннокислый натрий используют как буферную соль и как биоэлемент. Существенным преимуществом лимонной кислоты является возможность получения ее в твердом виде, а также отсутствие раздражающего действия на слизистые оболочки дыхательного и пищеварительного тракта.

Mütəxəssislər iddia edirlər ki, limon turşusu demək olarki qida məhsullarının yarısının tərkibində mövcuddur. Limon turşusu istehsalının həcm baxımından mikrob sintezinin əsas məhsullarından biri olması və onun istehsalının dünya üzrə həcminin il ərzində 1.6 mln tona çatması heç də təsadüfi deyil. Rusiyada limon turşusu bazarının həcmi 2017-ci ildə 47 835,5 ton və ya 46 261,4 min dollar təşkil edirdi.

Limon turşusu (Е330) digər qida turşuları ilə müqayisədə daha yumşaq və xoş dada malikdir və bunun sayəsində qida sənayesi üzrə daha çox tətbiq olunur. Onun əsas istehlakçıları içki istehsalçıları (qazlı, qazsız spirtli və spirtsiz meyvə şirəsi və nektar; burada o turşuluq tənzimləyicisi kimi və həm də içkilərə xoş və təravətləndirici tam verilməsi məqsədilə istifadə edilir) və şirniyyat məmulatlarının istehsalçılarıdır. Limon turşusunun özü ilə yanaşı onun duzları da geniş istifadə olunur (sitratlar – natrium sitrat və s.). Misal üçün, E331 natrium sitrat və ya tərkibində limon turşusu olan natrium, dad maddələrinə aiddir və qatılaşdırılmış süd və marmeladın ərgin pendir istehsalı zamanı istifadə edilir, tərkibində limon turşusu olan natrium uşaqlar üçün süd əsaslı quru məhsulların istehsalı zamanı duz və bioelement kimi istifadə olunur. Limon turşusunun ən əhəmiyyətli üstünlüyü, onun bərk formada əldə olunmasının mümkünlüyü, həmçinin tənəffüs və həzm sisteminin selikli qişasında qıcıqlandırıcı təsirinin olmamasından ibarətdir.

Скромный, сдержанный, заботливый, профессионал … Те, кто вспоминает об исполнителе на гобое, профессоре, заслуженном деятеле культуры Азербайджана Азере Абдуллаеве, характеризуют его именно этими словами. Однако, независимо от того, говорится ли о его профессиональных или личных качествах, каждый, без исключения, вспоминающий о нем, использует одно выражение: истинный интеллигент. Познакомившись с близкими людьми, окружавшими Азера Абдуллаева, и, слушая их многокрасочные рассказы об упоминаемой личности, можно точно понять, что именно означают эти слова. Наш разговор будет о редком образце, объединяющем внутреннее совершенство и профессионализм, которому мы можем стать свидетелями. Если охарактеризовать Азер муаллима одним предложением, достаточно будет использовать такие слова, как «образец высокой культуры».

Təvazökar, təmkinli, qayğıkeş, peşəkar… Qoboy ifaçısı, professor, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət xadimi Azər Abdullayev haqda danışanlar onu məhz bu sözlərlə anır və hər kəsin gözləri önündə onun gözəl siması canlanır. Amma haqqında peşəsindən və ya şəxsi keyfiyyətlərindən danışılmasından asılı olmayaraq hər kəsin müstəsnasız istifadə etdiyi bir ifadə var: əsl ziyalı. Bu şəxsiyyəti əhatə edən yaxınları ilə tanış olduqda və onların Azər Abdullayev haqda rəngarəng əhvatlarına qulaq asdıqda bu sözlər altında məhz nəyin nəzərdə tutulduğunu anlamaq olar. Daxili mükəmməlliyin peşəkarlıq ilə vəhdət təşkil etməsinə şahid ola biləcəyimiz nadir nümunə haqda olacaq söhbətimiz. Əgər Azər müəllimi bir cümlə ilə təsvir etməli olsaq, yəqin ki, “yüksək mədəniyyət nümunəsi” sözlərini işlətmək kifayət edər.

О продуктах

Оказывает положительное влияние на организм человека. В орехах содержится 73% суточной нормы магния. а также еще ряд полезных минералов. Регулярное употребление кешью предупреждает развитие онкологии и выводит канцерогены из организма.

В 100 г жареного кешью содержится около 44 г полезных для организма жиров. Кешью жареный – вкусный, сытный, полезный продукт, который можно есть просто так, а можно добавлять в различные блюда для улучшения вкусовых качеств и большей питательности.

Необычный вкус турецких фисташек неизбежно вас покорит. Имеют небольшой размер, но при этом насыщенный и неповторимый вкус. Отлично сочетаются с большим количеством продуктов.

Отборные фисташки, обжаренные в Баку, имеют крупное ядро и изумительный вкус. Прекрасное сытное и полезное лакомство придётся по вкусу настоящим любителям фисташек. 

Məhsullar haqqında

İnsan orqanizminə müsbət təsir göstərir. Fındıq gündəlik maqnezium qəbulunun 73% -ini, həmçinin bir sıra faydalı minerallar təşkil edir. Keşyü fındığının müntəzəm olaraq istifadə olunması onkologiyanın inkişafına mane olur və kanserogenləri orqanizmdən xaric edir.

100 qr- lıq qovrulmuş keşyü fındığı 44 qr orqanizm üçün faydalı olan yağlar təşkil edir. Qovrulmuş keşyü fındığı – həm dadlılıq və qida dəyərinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif yeməklərdə istifadə oluna bilən və həm də tək halda yeyilən dadlı, doyumlu, faydalı məhsuldur.

Türk fısdıqlarının qeyri- adi dadı qeyri- ixtiyari olaraq sizi məftun edəcək. Kiçik ölçüsünə baxmayaraq, dolğun və təkrarolunmaz dada malikdir. Bir sıra məhsullar ilə uyğunlaşdırıla bilər.

Bakıda qovrulan seçilmiş fısdıqlar iri ləpəlidir və valehedici dada malikdir. Bu, dadlı, doyumlu və faydalı şirniyyat fısdıq sevənlərin ağız dadına uyğundur.

Bakıda qovrulan seçilmiş fısdıqlar iri ləpəlidir və valehedici dada malikdir. Bu, dadlı, doyumlu və faydalı şirniyyat fısdıq sevənlərin ağız dadına uyğundur.

Комфортное общение с людьми подразумевает, что мы должны видеть и слышать друг друга. Наше решение позволит создать эффект присутствия, что позволит решить все важные задачи даже находясь на большом расстоянии.

В нашем решении предусмотрена возможность демонстрации различных медиа данных. Для этого системы видеоконференций позволяют захватывать и передавать удалённым участникам презентации, изображение рабочего стола или отдельных его окон, а так же различные по форматам документов.

В условиях введения карантина и рекомендаций по отказу от посещения мест скопления людей, компания решила совместно со своим партнером помочь всем государственным, образовательным и частным организациям.

Rahat ünsiyyət dedikdə bir- birimizi görməyimiz və eşitməyimiz nəzərdə tutulur. Bizim həllimiz reallıq təsirinin bağışlanmasına imkan yaradacaq ki, bununla da hətta uzaq məsafədən belə bütün vacib tapşırıqların həll olunmasına şərait yaratmış olacaq. 

Bizim həllimiz vasitəsilə eləcədə müxtəlif media məlumatlarının nümayiş etdirilməsi imkanı nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün videokonfrans sistemi təqdimatların, iş masası təsvirinin və ya onun ayrıca pəncərələrinin təsvirinin, həmçinin müxtəlif formatlı sənədlərin digər iştirakçıya ötürülməsinə imkan yaradır.

Karantin rejiminin tətbiq olunması və insanların sıx toplaşdığı yerlərin ziyarət olunmasından imtina üzrə tövsiyyələri nəzərə alaraq, şirkət öz partnyoru ilə birlikdə bütün dövlət, təhsil və özəl təşkilatlara yardım etmək qərarına gəldi.

Нефтегазовая промышленность

В – коэффициент, характеризующий скорость разрушения структуры в системе. Для нахождения этого коэффициента используется любая точка экспериментальной кривой μэ = ƒ(τ), лежащей в диапазоне напряжений сдвига от τn до τm. Коэффициент В находится из формулы (6) по значениям τ и μэ в этой экспериментальной точке и найденной ранее величине τn.

К аномально-вязким системам следует отнести фильтрующиеся без перерыва нефти с температурой, превышающей температуру насыщения парафином. После появления в объеме нефти кристалликов парафина до температуры, близкой к температуре массовой кристаллизации, аномалии вязкости значительно усиливаются. При этом у нефтей с содержанием парафинов до 6% масс при непрерывном движении наблюдаются линии типа С.Оствальда. Эти выводы основаны на результатах многолетних исследований пластовых нефтей месторождений Башкирии, Татарии, Западного Казахстана и Республики Коми.

Нефть, содержащая асфальтены и парафины, относится к тиксотропным системам. Такие системы способны к изотермическому восстановлению структуры, разрушенной при механическом воздействии. В процессе теплового движения частицы дисперсной фазы принимают такое взаимное расположение, при котором система обладает минимумом энергии и становится термодинамически более устойчивой. В частности, в состоянии покоя структура упрочняется настолько, что при возобновлении течения вязкости при тех же скоростях сдвига будет выше, чем до перерыва в движении.

Neft-qaz sənayesi

В – sistemdə strukturun pozulma sürətini xarakterizə edən əmsaldır. Bu əmsalın tapılması üçün  τдо τm  başlayaraq hərəkət gərginliklərinin diapazonunda yer alan μэ = ƒ(τ) əyrinin istənilən eksperimental nöqtəsindən istifadə olunur. В əmsalı τ və μэ  qiymətləri üzrə (6) tənliyindən həmin eksperimental nöqtədə və əvvəl tapılan τn kəmiyyətində yer alır.

Anomal-qatı sistemlərə – temperaturu parafin ilə doydurma temperaturundan yüksək olan və fasiləsiz şəkildə süzülən neftləri aid etmək lazımdır.  Neftin həcmindəki kristalcıqlar kütləvi kristallaşma temperaturuna yaxın temperaturda üzə çıxdıqdan sonra qatılıq anomaliyaları əhəmiyyətli dərəcədə artır. Belə olan zaman 6% kütləyə qədər parafin tərkibli neftlərdə fasiləsiz hərəkət zamanı S.Ostvald tipli xəttlər müşahidə olunur.  Bu nəticələr Başqırdıstan, Tatarıstan, Qərbi Qazaxıstan və Komi Resbublikasının neft yataqlarında uzun illər aparılan tədqiqatlara əsaslanır.  

Asfalten və parafin tərkibli neft tiksotrop sistemlərə aid edilir. Bu cür sistemlər mexaniki təsir zamanı pozulan strukturun izotermik bərpasına qadirdirlər. İstilik hərəkəti prosesi zamanı parçalanmış faza hissəcikləri sistemin minimal enerjiyə sahib olduğu və termodinamika baxımından daha davamlı olduğu qarşılıqlı düzülüşü qəbul edirlər.  Xüsusi ilə hərəkətsiz vəziyyətdə olan zaman struktur o dərəcədə möhkəmlənir ki, qatılıq axınının eyni hərəkət sürətlərində bərpası zamanı, əvvəlki ilə müqayisədə, hərəkətin dayandırılmasından daha da yüksək olacaqdır.