“Tərcüman” Tərcümə Mərkəzi peşəkar tərcümə xidməti göstərir.

Qloballaşan dünyamızda tərcüməçilik xidmətinin əsasən işgüzar sferada istifadə olunduğu müşahidə olunur. Yeni texnologiyalar, avadanlıqlar, avtomobillər, qurğular və biznes lahiyələr bütün dünyaya sürətlə inteqrasiya olunur. Hər bir dövlətdə insanlar onlardan düzgün istifadə etməyi bilmək üçün təlimatları, qaydaları öz dillərində görmək istəyirlər. Bu da öz növbəsində işgüzar əlaqələrin həcmini artırır və tərcümə xidmətlərinin əhəmiyyətini artırır.

Tərcümənin peşəkarlığı deyildikdə çox zaman tərcüməçinin dili yüksək səviyyədə bilməsi nəzərdə tutulur. Son illərin təcrübəsi göstərir ki, bu yanlış fikirdir. Texnoloji avadanlığın təlimatlarını tərcümə edən tərcüməçi bu sahədən məlumatsızdırsa, hüquqi sənədin tərcüməçisi hüquqdan anlayışı yoxdursa, roman kitabını tərcümə edən şəxs bədii çalar nə olduğunu bilmirsə burda keyfiyyətdən danışmaq sadəcə gülüncdür.

Məhz buna görədə “Tərcüman” Tərcümə Mərkəzi müştərilərinə sadəcə tərcümə deyil, tərcümə sahəsini əhatə edən biliklərə malik tərcüməçilərin etdiyi keyfiyyətli tərcümə təklif edir. Qəbul olunmuş sifariş, bu sahədə bilikləri olan tərcüməçilərə etibar edilərək keyfiyyətli və peşəkar nəticələr əldə olunur. Əgər bilgi səviyyəsi az olarsa ilk növbədə tərcümə materialını əhatə edən sahə öyrənilir, lazımlı məlumatlar əldə edilərək işə başlanılır. Veb saytların tərcüməsi və yerləşdirilməsi, tibbi, elmi və texniki sənədlərin tərcüməsi kimi çətin və mürəkkəb tərcümə işlərini öz öhdəmizə götürməyə çəkinmirik. İşini sevən və daim öz üzərində işləyən peşəkar heyətimizin olması bizim əsas üstünlüyümüzdür.

Tərcümə mərkəzinin müştəriləri sırasına həm vətəndaşlar, müxtəlif sahələri əhatə edən şirkətlər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər və bir sıra dövlət müəssisələri daxildir. Tərcümə işi zamanı əsas vəzifəmiz xətasız tərcümənin əldə olunmasıdır. Məhz buna görə əminliklə işlərinizi bizə etibar edə bilərsiniz.