Tərcümə dilləri dedikdə sənəd və mətnləri tərcümə edə biləcəyimiz dillər nəzərdə tutulur. Şirkətimiz Avropa dilləri ilə yanaşı, Fars, Ərəb dilləri, həmçinin Orta Asiya və başqa şərq dillərinə tərcümə xidmətləri həyata keçirir. Saytların tərcüməsi də daxil olmaqla təklif etdiyimiz bütün xidmətləri aşağıda göstərilmiş bütün dillər üzrə həyata keçiririk.