İngilis dili tərcümə xidməti

İngilis dili haqqında

İngilis dili dünyada geniş yayılmış bir dil olaraq ən çox istifadə olunan dillər siyahısındadır. Hind-Avropa dillərinin german dillərinə aid olan bu dil 410 milyon insanın doğma dilidir. Dünyada 1 milyard insan ingilis dilində danışır.

BMT-nin altı rəsmi və işçi dilindən biridir. İngilislərin ana dili, İngiltərənin, faktiki Böyük Britaniyanın rəsmi dilidir. Eyni zamanda ABŞ-ın (31 ştatının rəsmi dili), İrlandiyanın, Kanadanın və Maltanın iki rəsmi dilindən biri, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın rəsmi dilidir. O, Asiya (məsələn Hindistan, Pakistan və s.) və Afrikanın bəzi dövrlərində rəsmi dil kimi istifadə edilib. Linqvistikada ingilis dilində danışanları аnqlofon adlanırlar, Kanadada bu termin siyasi mənada işlədilir.

İngilis dili tərcümə xidmətlərimiz

Şirkətimiz ingilis – azərbaycan, ingilis – rus, ingilis – türk və əks istiqamətdə tərcümə xidmətləri təklif edir. Hazırda ingilis dilini bilən insanların sayı çoxluq təşkil edir. Lakin  peşəkar tərcümə, xüsusəndə texniki, tibbi, elmi və digər sənədlərin tərcüməsi yüksək peşəkarlıq tələb edən iş sayılır. Sənədlərinizin tərcüməsini hər zaman peşəkarlara etibar edinki, partnyor və müştəriləriniz tərəfindən dəyərləndiriləsiniz.

Texnikitibbihüquqimaliyəelmi tərcümə və kitabların tərcüməsi əsas prioritetimizdir. Digər prioritet xidmətimiz saytların və digər internet resursların tərcüməsi, məzmunların yerləşdirilməsi, eyni zamanda müxtəlif dillərdə unikal məzmunların yaradılması və məqalə yazarlığıdır.

Etdiyimiz tərcümələrin nümunələri ilə burda tanış ola bilərsiz.

Sifariş göndər