ingilis dili üzrə tərcümə, ingilis dilinə sənədlərin tərcüməsi

Ingilis dili

Ingilis dili üzrə tərcümə

İngilis dili dünyada geniş yayılmış bir dil olaraq ən çox istifadə olunan dillər siyahısındadır. Hind-Avropa dillərinin german dillərinə aid olan bu dil doğma dil kimi 410 milyon insan daşıyıcısıdır və ikinci dil kimi 1 milyard insan danışır.
BMT-nin altı rəsmi və işçi dilindən biridir. İngilislərin təbii dili, İngiltərənin, faktiki Böyük Britaniyanın, ABŞ (31 ştatının rəsmi dili), İrlandiyanın, Kanadanın və Maltanın iki rəsmi dilindən biri, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın rəsmi dili. O, Asiya (məsələn Hindistan, Pakistan və s.) və Afrikanın bəzi dövrlərində rəsmi dil kimi istifadə edilib. Linqvistikada ingilis dilində danışanları аnqlofon adlanırlar, Kanadada bu termin siyasi mənada işlədilir.
Şirkətimiz ingilis – azərbaycan, ingilis – rus, ingilis – türk və əks istiqamətdə tərcümə xidmətləri təklif edir. Hazırda ingilis dilini bilən insanların sayı çoxluq təşkil etsədə peşəkar tərcümə, xüsusəndə texniki, tibbi, elmi və digər sənədlərin tərcüməsi yüksək peşəkarlıq tələb edən iş sayılır. Sənədlərinizin tərcüməsini hər zaman peşəkarlara etibar edinki, partnyor və müştəriləriniz tərəfindən dəyərləndiriləsiniz.
Şirkətimiz eyni zamanda bələdçilik: ingilis dilində tərcüməçi – bələdçi, tərcüməçi – ekskursovod xidmətlərini təklif edir.