Video tərcüməsi və Alt yazı

Video üçün alt yazı hazırlama ilk videolar (filmlər) yaranan vaxtlardan istifadə olunur. İlk filmlər səssiz olduğu üçün daha mühüm idi. Videolara səs əlavə olunduqdan sonrakı

Sinxron tərcümə xidməti (avadanlıqla)

Şəkillər >>> Sinxron tərcümə xidməti yüksək peşəkarlıq tələb edən şifahi tərcümə növlərindən biridir. Sinxron tərcüməçilər xüsusi avadanlıqların köməyi ilə bu xidməti həyata keçirirlər. Sinxron tərcümə

Texniki sənədlərin tərcüməsi

Bakıda “Texniki sənədlərin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Texniki sənədlərin tərcüməsi bu gün aktual mövzulardan biridir. Çox sürətlə yenilənən, inkişaf edən hər cür avadanlıq, cihaz, qurğular,

Tibbi sənədlərin tərcüməsi

Bakıda “Tibbi sənədlərin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Tibbi sənədlərin tərcüməsi bu sahədə kifayət qədər bilik və təcrübəyə malik olan tərcüməçilərin bacaracağı bir xidmətdir. Əsas tərcümə

Maliyyə sənədlərinin tərcüməsi

Bakıda “Maliyyə sənədlərinin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Maliyyə sənədlərinin tərcüməsi ciddi diqqət tələb edən xidmətdir. Hər bir rəqəm, hər bir termin hesabat və ya hansısa

Elmi sənədlərin tərcüməsi

Bakıda “Elmi sənədlərin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Elmi sənədlərin tərcüməsi dedikdə universitetlər, elmi-tədqiqat institutları, labaratoriyalar və elm ocaqlarında hazırlanan sənədlərin tərcüməsi başa düşülür. Ölkəmizdə bu

Məqalələrin tərcüməsi

Bakıda “Məqalələrin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Məqalələrin tərcüməsi hər zaman aktual olan bir mövzudur. Hər gün dünyada yüz minlərlə jurnal, qəzet, dərgi, saytlar və digər

Kitab və nəşrlərin tərcüməsi

Bakıda “Kitab və nəşrlərin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Kitab tərcüməsi və ya digər nəşrlərin tərcüməsi xidmətində ən çətin tərcümə sayılır. Yazarın düşüncəsini başa düşmək, mətnlərdəki

Məktubların tərcüməsi

Bakıda “Məktubların tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Məktubların tərcüməsi əsasən şəxsi məktubların tərcüməsini nəzərdə tutur. Bəzən xarici şirkətlərdən və ya dövlət idarələrindən daxil olmuş məktublar və

Saytların tərcüməsi

Bakıda “Saytların tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Saytların tərcüməsi sadəcə tərcümə deyil, eyni zamanda texniki bir işdir. Sərhəd tanımayan internet şəbəkəsi xüsusəndə son 10 ildə biznes,

Hüquqi sənədlərin tərcüməsi

Bakıda “Hüquqi sənədlərin tərcüməsi” xidmətini təklif edirik Hüquqi sənədlərin tərcüməsi müasir biznes mühütündə və qloballaşan dünyada hər gün baş verən çox saylı proseslərin bir parçasıdır. İnsanların

Ardıcıl tərcümə

Ardıcıl tərcümə daha çox istifadə olunan şifahi tərcümə növüdür. Ardıcıl tərcümədə dilmanc məruzəçinin söylədiyi müəyyən nitq parçasını əvvəlcə eşidir, məruzəçi susduqda isə həmin parçanı olduğu

Bələdçi xidməti

Bakıda “Bələdçi xidməti” təklif edirik Bələdçi xidməti turizmin inkişafı ilə bağlı son illərdə tələbat olan bir sahəyə çevrilib. Ölkəmizə gələn turistlərin sayının artması, müxtəllif beynəlxalq

SEO xidməti

SEO xidməti və ya SEO xidmeti axtararaq bu səhifəyə çıxmısızsa deməli çox ŞANSLISIZ! Yox əgər menyudan və ya saytın başqa səhifəsindən keçmisizsə onda Google üzərindən bu