Sənədlərin tərcüməsi, yazılı və şifahi tərcümə xidmətləri

Sənədlərin tərcüməsi

Sənədlərin tərcüməsi dedikdə biznes, bank, maliyyə, tender sənədləri, təkliflər, sifarişlər, müqavilələr, layihələr, hesabatlar, xarici şirkətlər üçün etdiyiniz tədqiqatlar, texnikaların, avtomobillərin, …

Məktubların tərcüməsi

Məktubların tərcüməsi Məktubların tərcüməsi əsasən şəxsi məktubların tərcüməsini nəzərdə tutur. Bəzən xarici şirkətlərdən və ya dövlət idarələrindən daxil olmuş məktublar …

Şifahi tərcümə xidmətləri

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə əsasən ardıcıl (consecutive) və sinxron (simultaneous) kimi növlərə ayrılır. Şifahi tərcümə işi aparan şəxsə Azərbaycan dilində dilmanc və …

Ardıcıl tərcümə

Ardıcıl tərcümə xidməti Ardıcıl tərcümə daha çox istifadə olunan şifahi tərcümə növüdür. Ardıcıl tərcümədə dilmanc məruzəçinin söylədiyi müəyyən nitq parçasını …

Sərgilərdə tərcümə

Sərgilərdə tərcümə Sərgilərdə tərcüməçilik şirkətlər üçün vacib bir fəaliyyətdir. Öz məhsullarını tanıtmaq, yeni partnyorlar tapmaq, müştərilər əldə etmək üçün sərgilərdə …