Sərgilərdə tərcümə

Sərgilərdə tərcümə

Sərgilərdə tərcüməçilik şirkətlər üçün vacib bir fəaliyyətdir. Öz məhsullarını tanıtmaq, yeni partnyorlar tapmaq, müştərilər əldə etmək üçün sərgilərdə iştirak vacibdir. Lalkin sərgilərdə sadəcə dil bilməklə tərcümə etmək kifayət etmir. Məhsul və xidmətləri təqdim edərəkən şirkətin müəyyənləşdirdiyi marketinq strategiyasına uyğun olaraq danışmaq, emosiyaları çatdırmaq, müştəridə inam yaratmaq üçün əlavə biliklər və peşəkarlıq tələb olunur.
Təqdimatçının dediklərini sadəcə tərcümə etmək kifayət etmir.
Məhz buna görədə şirkətimiz sərgilərdə tərcüməşi xidməti göstərə biləcək əməkdaşlarını seçərkən onların təqdimat etmək bacarıqlarına, inamyaradıcı danışıq qabiliyyətlərinə diqqət yetirir.
Bizim peşəkar tərcüməçilərimiz sizin şirkəti ölkəmizdə və xaricdə keçiriləcək sərgilərdə təmsil etməklə çox uğurlu nəticələr əldə etmək imkanlarınız olacaq. Sərgidən əvvəl tərcüməçi sizin məhsul və ya xidmətiniz, potensial partnyor və müştəriləriniz barədə təfsilatlı məlumatları öyrənəcək, tərəfimizdən xüsusi qaydada təlimatlandırılacaq. Sizin sərgilərdə qazanacağınız uğurlar həmdə bizim uğurlardır! Çünki biz daimi müştərilərlə partnyorluq etməyə üstünlük veririk.