Sənədlərin tərcüməsi, yazılı və şifahi tərcümə xidmətləri

Sənədlərin tərcüməsi

Sənədlərin tərcüməsi dedikdə biznes, bank, maliyyə, tender sənədləri, təkliflər, sifarişlər, müqavilələr, layihələr, hesabatlar, xarici şirkətlər üçün etdiyiniz tədqiqatlar, texnikaların, avtomobillərin, müxtəlif texnoloji və digər avadanlıqların texniki pasportları və s. rəsmi və qeyri-səmi sənədlərin, yazışmaların tərcüməsi nəzərdə tutulur. Bu tip tərcümə üçün ilk növbədə peşəkarlıq və həmin sahə üzrə tərcüməçinin geniş məlumatlı olmasını zəruri edir.
Peşəkar tərcüməçilərimiz öz işlərini daha keyfiyyətli və dəqiq yerinə yetirmək üçün daim yenilikləri, trendləri izləyir, qeyd dolunan sahələr üzrə internet üzərindən araşdırmalar aparırlar.
Tərcümə istiqamətləri:
1. Maliyyə sənədləri
2. Texniki sənədlər
3. Hüququ sənədlər
4. Tibbi sənədlər
5. Elmi sənədlər