Mətnlərin tərcüməsi - .məqalələrin, kitabların tərcüməsi

Mətnlərin tərcüməsi

Mətnlərin tərcüməsi kateqoriyasına məqalələrin, kitab və digər nəşrlərin, məktub və digər yazışmaların tərcüməsi daxildir. Bu tip tərcümədə sadəcə tərcümə etmək bəs etmir, yazıya çox vaxt bədii və poetik çalarlar vermək, mətndə olan mənanı daha aydın və başadüşülən formada çatdırmaq tələb olunur. Tərcümə sahəsinin ən çətin forması sayılan kitab və nəşrlərin tərcüməsi peşəkar tərcüməçilərimiz tərəfindən hər zaman uğurla həll edilmişdir. Əgər müştəri bizə güvənirsə onun güvənini daimi etibara çevirməyi hər zaman özümüzə borc bilirik.

Tərcümə istiqamətləri:
1. Məqalələrin tərcüməsi
2. Məktubların tərcüməsi
3. Kitab və nəşrlərin tərcüməsi