Kitab və nəşrlərin tərcüməsi

Kitab və nəşrlərin tərcüməsi

Kitab və nəşrlərin tərcüməsi tərcümə xidmətində ən çətin tərcümə sayılır. Yazarın düşüncəsini başa düşmək, mətnlərdəki bədii və poetik çalarları tərcümə olunacaq dildə düzgün anlatmaq çox peşəkarlıq tələb edir. Təəssüf ki, bəzən dilmizə çevrilmiş kitabları oxuyarkən professional olmayan tərcümələrlə rastlaşırıq. Şirkətimiz kitab və nəşrlərin tərcüməsi işinə çox önəm verdiyi üçün bu işə nisbətən təcrübəli, təfəkkür və dünya görüşü üstün olan tərcüməçiləri cəlb edir. Siz əminliklə öz kitablarınızı, nəşrlərinizi bizə etibar edə bilərsiz.