Elmi sənədlərin tərcüməsi

Elmi sənədlərin tərcüməsi xidməti

Elmi sənədlərin tərcüməsi dedikdə universitetlər, elmi-tədqiqat institutları, labaratoriyalar və elm ocaqlarında hazırlanan sənədlərin tərcüməsi başa düşülür. Ölkəmizdə bu sahədə çalışan insanlar dünya təcrübəsindən yararlanmaq, öz ixtira, tədqiqat və təkliflərini qlobal təşkilatlara göndərmək üçün peşəkar tərcüməyə ehtiyac duyurlar. Həmçinin elmi nəşrlərin hazırlanması, Azərbaycan dilinə və ya başqa dillərə tərcümə olunması mühüm fəaliyyətdir. Elmi sənədlərin tərcüməsi üçün bizə müraciət edən elm insanlarının işimizdən razı qalacağına tam əminik.