Sənədlərin tərcüməsi, yazılı və şifahi tərcümə xidmətləri

Sənədlərin tərcüməsi

Sənədlərin tərcüməsi dedikdə biznes, bank, maliyyə, tender sənədləri, təkliflər, sifarişlər, müqavilələr, layihələr, hesabatlar, xarici şirkətlər üçün etdiyiniz tədqiqatlar, texnikaların, avtomobillərin, …

Məktubların tərcüməsi

Məktubların tərcüməsi Məktubların tərcüməsi əsasən şəxsi məktubların tərcüməsini nəzərdə tutur. Bəzən xarici şirkətlərdən və ya dövlət idarələrindən daxil olmuş məktublar …

Şifahi tərcümə xidmətləri

Şifahi tərcümə

Şifahi tərcümə əsasən ardıcıl (consecutive) və sinxron (simultaneous) kimi növlərə ayrılır. Şifahi tərcümə işi aparan şəxsə Azərbaycan dilində dilmanc və …

Ardıcıl tərcümə

Ardıcıl tərcümə xidməti Ardıcıl tərcümə daha çox istifadə olunan şifahi tərcümə növüdür. Ardıcıl tərcümədə dilmanc məruzəçinin söylədiyi müəyyən nitq parçasını …

Sərgilərdə tərcümə

Sərgilərdə tərcümə Sərgilərdə tərcüməçilik şirkətlər üçün vacib bir fəaliyyətdir. Öz məhsullarını tanıtmaq, yeni partnyorlar tapmaq, müştərilər əldə etmək üçün sərgilərdə …

ingilis dili üzrə tərcümə, ingilis dilinə sənədlərin tərcüməsi

Ingilis dili

Ingilis dili üzrə tərcümə İngilis dili dünyada geniş yayılmış bir dil olaraq ən çox istifadə olunan dillər siyahısındadır. Hind-Avropa dillərinin …

Rus dili üzrə tərcümə, rus dilinə sənədlərin tərcüməsi

Rus dili

Rus dili üzrə tərcümə Rus dili şərqi slavyan dillərindən biri, rus xalqının milli dili sayılır. Dünyanın ən çox yayılmış dillərindən …

Türk dili tərcümə, türk dilinə sənədlərin tərcüməsi

Türk dili

Türk dili üzrə tərcümə Türk dili və ya Türkcə — Türkiyənin və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin rəsmi dövlət dilidir. Altay …

Alman dili üzrə tərcümə, alman dilinə sənədlərin tərcüməsi

Alman dili

Alman dili üzrə tərcümə Alman dili hind-avropa dilləri ailəsinin german dilləri qrupuna daxil olaraq almanların, avstriyalıların, lixtenşteynlilərin, eləcə də isveçrəlilərin …

Fransız dilinə tərcümə, fransız dilinə sənədlərin tərcüməsi

Fransız dili

Fransız dili üzrə tərcümə Fransız dili Hint-Avropa dil ailəsinin Roman dilləri altqrupuna aid olaraq fransızların, Belçikanın, İsveçrənin (əsasən Romandiyanın fransızdilli …